Upper Academy & Alliance Brazilian Jiu-Jitsu

Mon: 12:00 – 1:00 PM, 6:00 – 7:30 PM
Tue: 6:30 – 7:45 AM, 5:30 – 8:15 PM
Wed: 12:00 – 1:00 PM, 6:00 – 7:30 PM
Thu: 6:30 – 7:45 AM, 5:30 – 8:15 PM
Fri: 6:00 – 7:00 PM
Sat: 11:00 AM – 2:00 PM
Sun: Closed

Upper Academy & Alliance Brazilian Jiu-Jitsu

2020 32 Ave NE I, Calgary, AB T2E 6T4, Canada

Get Directions